Stedsnavn

Publisert april 8th, 2013 | av Kristian Bjørnstad

Setter Trysil Finnskog på kartet

Lakkalamp. Hakkamak. Omplamp. Paasanoppi.

Det finnes et hundretall navn i Trysil Finnskog som kan knyttes til det skogfinske. Mange navn er ikke dokumentert og få er satt på kartet eller på skilt.  Dette er noe en arbeidsgruppe støttet av Finnskogen Natur- og kulturpark vil gjøre noe med.

Trond Grønnæss

Trond Grønnæss
Foto: Anders Nyhuus

I arbeidsgruppen deltar engasjerte folk fra hele Finnskogen, og inkluderer også Tuula Eskeland, professor i finsk språk ved Københavns Universitet. Trond Vidar Grønnæss fra Lutnes deltar i arbeidsgruppen og leder arbeidet med å dokumentere skogfinske navn i Trysil Finnskog.

I samarbeid med bl.a. Per Ravnkleven samler nå Trond inn alle relevante kart og lister for å få en oversikt over det materialet som eksisterer. Siden blir det materialet analysert, og det blir valgt ut noen sentrale navn som settes opp på skilt. Videre blir det viktig å få disse navnene ned på digitale kart.

De skogfinske navnene er noe av den viktigste skogfinske kulturarven vi har i Trysil Finnskog. Vi har ikke så mye materiell kulturarv (bygninger) som lenger sør i Finnskogen, derfor er dette prosjektet spesielt viktig. Det handler om å samle inn, systematisere og formidle den immaterielle kulturarven.

Kontakt Trond om du vet om noe relevant: trond.v.g@gmail.com


Om forfatteren

Bygde- og stedsutvikler fra Lutnes i Søre Trysil. Redaktør for denne nettsiden og koordinator for nettverket trysilfinnskog.no.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑