Historie

Publisert april 8th, 2013 | av Kristian Bjørnstad

Trysil Finnskogens magiske historie

Runa Elisabeth A. Skyrud og Jon Arne Bye, Skjærberget Ungdomslag

Olavsrose

På dette skrinet fra Lutnæs fant vi Olavs-rosa. Motivet er å regne som en magisk knute og et tegn for vern. Det kan også symbolisere det som binder sammen og som holder på hemmeligheter.
Foto: Runa Skyrud/Jon A. Bye

Visste du at Trysil Finnskog skjuler interessante symboler og fortellinger som kan knyttes til magi? Skjærberget Ungdomslag ved to av medlemmene startet i 2013 et prosjekt for å registrere magiske symboler og dokumentere fortellinger som kan knyttes til magi. Hedmark fylkeskommune støtter prosjektet med 30.000 kroner og resultatene begynner å vise seg.

Trysil Finnskog

Med bosettingsmessig nærhet over riksgrensen til Sverige, og med både biologisk og kulturelt slektskap på tvers av grensen, er mange områder av kulturarven i dette området et konglomerat av norsk‐svensk‐finske elementer som har vokst sammen til en kulturell enhet.

I vår del av Finnskogen har skillene mellom de finske bosettingene og tryslingene relativt tidlig blitt utvisket.  I dag er det derfor ikke alltid like lett å forstå de finske kultursporene uten grundige tilnærminger.

Trysil- Finnskogen er rik på lokalhistorie, men lite av den immaterielle kulturhistorien er nedtegnet. Det er derfor viktig å sikre dokumentasjon av kulturhistorien i dette området – også for senere forskning på de skogfinske tradisjonene.

Hva er magiske symboler?

Magi kan defineres som handlinger i den hensikt å påvirke ikke-sansbare fenomener. I magien er enkeltmennesket en aktivt deltagende part med mulighet til å påvirke sine omgivelser og seg selv gjennom skjulte krefter. Dette står i motsetning til religionen, der mennesket bare kan be om Guds eller gudenes velvilje. Tradisjonelt skilles det mellom nyttemagi og skademagi også kalt hvit magi og svart magi, så også i finsk tradisjon. Den hvite magien har som formål å bringe lykke, hjelpe, lege og hele – mens den svarte magiens negative krefter forsøker å skade eller tiltintetgjøre.

Smørkjerne fra Skjærberget. I tillegg til eierinitialer og årstall er det skåret et pentagram i bunnen av kjerna.
Foto: Runa Skyrud/Jon A. Bye

I områder med finsk bosetting er magiske symboler som er innskåret på bygninger, redskaper og gjenstander, langt mer utbredt enn i norsk‐ og svenskbygden i nærheten. Dette er et godt eksempel på at materiell og immateriell kultur griper inn i hverandre, og at vern av materielle kulturminner er en forutsetning for å sikre både dokumentasjon og fysiske bevis for den immaterielle kulturarven. De innskårede symbolene er bevis på at bruken av magi var reell, faktisk og praktisk, og ikke bare storsamfunnets «historier» om en annerledeskulturell etnisk innvandringsgruppe. Dersom bygningene og gjenstandene forsvinner, mister framtiden muligheten til forskning på det dokumenterende originalmaterialet.

Om magi prosjektet

Prosjektets systematiske innhenting av data er primært geografisk avgrenset til Søre Trysil.  Samtidig har prosjektet en ambisjon om å gjøre enkelte kartlegginger i Norra Finnskoga, Sverige. Prosjektet startet i januar 2013 og vi ser allerede fra tilbakelagte gårdsbesøk at det også er viktig å dokumentere annen historikk. Vi forsøker også å få dette til uten spesiell systematisk tilnærming.

Kors

Korset/krysset har vært vanlig å bruke foran og bak initialer og årstall. Dette er fra ei seter-dør i Skjærberget. Her er det også skåret en fugl, kanskje er det etter en vellykket jaktopplevelse?
Foto: Runa Skyrud/Jon A. Bye

Det er viktig å understreke at alle figurer innskåret på redskap og bygninger nødvendigvis ikke er magiske symboler. Noen figurer kan være bumerker, andre kan være ment som dekorative motiver og andre igjen kan være mer tilfeldig kroting uten dypere hensikt.

Prosjektet søker spesielt etter magiske symboler på eldre bruksgjenstander og gamle hus.

Prosjektet ønsker å komme i kontakt med personer som vet om slike symboler.  Vi oppfordrer derfor deg/dere til å kontakte oss i prosjektet.

Kontaktinformasjon:

Jon Arne Bye

jonarbye@bbnett.no


Om forfatteren

Bygde- og stedsutvikler fra Lutnes i Søre Trysil. Redaktør for denne nettsiden og koordinator for nettverket trysilfinnskog.no.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑