Publisert oktober 7th, 2013 | av Anders Nyhuus

Trysil Finnskog: En fortid og framtid

(Videoopptak: KULTURSALONGEN)

Kristian Bjørnstad om Finnskogen fremover:

«Det skjer faktisk mye i forhold til Finnskogen nå, både i Trysil og lenger sør. Det byr på mange muligheter for å engasjere seg. Det gjelder også for Trysil kommunes politikere og administrasjon. Vi er på gang i Søre og Vestre, så her er det bare å bli med.

Det som er gledelig er at vi i Trysil Finnskog har opptil 40 interesserte personer på våre Finnskogmøter, og at det er flere gode prosjekter på gang med forankring i det skogfinske. Det er prosjekt i gang på skogfinsk magi, navn og skilt, og det utvikles mat og opplevelser.

Trysil kommune er nå endelig med i et større samarbeid om Finnskogen gjennom utviklingen av Finnskogen Natur- og kulturpark. Ordfører Ole Martin Norderhaug og vara Bjørg-Edith Enger deltar i styret i parken. Vi venter spent på fortsettelsen.

På regionalt nivå i Finnskogen har lag og foreninger styrket sin uavhengige stemme gjennom Finnskogtinget. De kjemper blant annet mot de store vindmølleplanene. Torsby kommune ønsker ny satsing på Finnkulturcentrum på Lekvattnet og investerer nå fire millioner i et nytt besøkssentrum. Norsk Skogfinsk Museum arbeider for nytt museumsbygg. Besøksnæringen styrkes på svensk side gjennom merkevaren Finnskogarna. Forfatter Britt Karin Larsen har skapt ny nasjonal interesse for Finnskogen med sine populære romaner. Unge gründere flytter tilbake for å starte gårdsturisme, mikrobryggeri og opplevelser med basis i skogfinsk kulturarv. Det grenseoverskridende prosjektet Levande Finnskog har registrert flere hundre bygninger som nå står klare for restaurering. Samtidig skapte prosjektet en god basis for et langsiktig samarbeid i en Natur- og kulturpark for Finnskogen.»


Om forfatteren

Skogbruker fra Vestsjøberget, Trysil. Deleier og daglig leder for konsulentvirksomheten QuiBono AS (prosjektledelse, næringsutvikling, gründer- og etablererrådgiving, webutvikling, sosiale medier osv.) Laget og drifter trysilfinnskog.no sammen med Kristian Bjørnstad.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑