Næring

Publisert oktober 16th, 2013 | av Anders Nyhuus

Synnøve Galaasen Olsen – den glade odelsjenta!

Synnøve Galaasen Olsen er utdannet kokk med lærlingetid på Hotel Bristol i Oslo.  I tillegg har hun bachelorgrad i hotelledelse fra hotellfagskolen i Stavanger,
Hun har vært prosjektleder for Stalheim Oppleving og har flere års erfaring som daglig leder på hotell.
Nå er hun i etableringsfasen på egen serverings- og matopplevelsesvirksomhet på hjemgården Akre i grenda Galåsen i Trysil. Galåsen er en av de aller første skogfinske bosettingene i Trysil, og Synnøve er direkte etterkommer fra disse første skogfinnene.

– Med tanke på både utdannelse og karriere, hva fikk deg til å flytte tilbake til hjemstedet i Galåsen i Trysil og etablere egen virksomhet?

– Jeg hadde rett og slett lyst til å flytte hjem. Det er et fantastisk flott sted å bo. At jeg er odelsjente bidro bare til at det føltes naturlig og riktig, og at jeg har kommet på rett plass. Jeg mangler nok litt interesse for skigåing og skogbruk, og det ble fort et spørsmål om hva jeg skulle drive med. Det er viktig for meg å styre min egen hverdag, og tanken på å være sin egen sjef var forlokkende. Det var helt naturlig da å ta utgangspunkt i det jeg har av utdanning og erfaring, og mener jeg er god på, nemlig mat, servering og gi en opplevelse rundt dette til gjester som de kan ta med seg. Så ville jeg også vise at det går an å få til noe i en utkant og ikke minst at jenter kan. Bryte noen rollemønstre og stereotypier.

– Hvordan opplever du rollen som gründer?

– Vel, jeg visste ikke hva jeg gikk til når jeg begynte. Og så er jeg glad for bakgrunn og erfaringene fra hotelledelse. Det har vært nyttig. Jeg opplever det ikke vanskeligere enn jeg var forberedt på, men at det å etablere en virksomhet innebærer atskillig flere sider en jeg hadde regnet med. Det er så mye mer å tenke på og tenke gjennom. Spesielt med mat og servering er det mye papirer og godkjenninger. Så er det helt nødvendig med god egenkapital og finansiering, og jeg er veldig glad for å ha skogen. Uten den som kapitalkilde, hadde det ikke gått. En annen viktig forutsetning, er at man virkelig har lyst til å gjennomføre prosjektet. Motivasjon er avgjørende.

– Hva har vært den største utfordringen?

– Det har vært fryktelig mange utfordringer. Det er viktig å innse at man får ikke til alt selv. Man har hverken tid eller kunnskap til alt. Det er lurt å hente hjelp når man trenger det. Men min største utfordring ligge foran meg. Nemlig å få gjester. Vi blir klar til åpning om kort tid, når alle godkjenninger er på plass.

– Hvordan har prosjektet ditt blitt tatt imot, både i markedet og ikke minst i omgivelsene dine?

Vi har hatt god respons i markedet, men må selvfølgelig vente med åpningen til alt er på plass. Ellers har det utelukkende være positive tilbakemeldinger. Produktet er unikt i Trysil, og det er nødvendig for å skape en attraksjon god nok til at kundene vil komme helt til Galåsen. Ønske mitt er at jeg får til et produkt og en opplevelse som etterhvert også blir kjent over landegrensene for en flott og helhetig opplevelse.

– Hva tenker du om Finnskogen og ikke minst natur- og kulturparken som er under etablering?

– Jeg er etterkommer av de første skogfinnene som kom til Trysil og slo seg ned i Galåsen. Gården jeg kommer fra er blant de første. Vi er usikre på hvor gamle husene er, men ser bygningselementer i hovedhuset som gjør at vi tror deler av huset er fra 1700-tallet. Denne skogfinske historien og tradisjonen har jeg med meg i utviklingen av virksomheten min. Det gjelder både historieformidling og mattradisjoner. Jeg tar utgangspunkt i tradisjonelle skogfinske råvarer, men forsøker å utvikle og tilpasse tilberedingen av disse til dagens smaker og forventninger til en matopplevelse. Samarbeidet i natur- og kulturparken ser jeg frem til. Jeg har forventninger om å finne kunder og gjester midt i målgruppen, og at samarbeidet og nettverket gjør at jeg kan være med å bidra til å skape nye produkter. Jeg ser at finnskoghistorien nå blir et tydligere og sterkere element i den opplevelsen jeg forsøker å skape enn jeg hadde regnet med i utgangspunktet. Dersom parken drives på rett måte, er jeg udelt positiv!


Om forfatteren

Skogbruker fra Vestsjøberget, Trysil. Deleier og daglig leder for konsulentvirksomheten QuiBono AS (prosjektledelse, næringsutvikling, gründer- og etablererrådgiving, webutvikling, sosiale medier osv.) Laget og drifter trysilfinnskog.no sammen med Kristian Bjørnstad.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑