Historie

Publisert oktober 21st, 2013 | av Anders Nyhuus

Bjørnejegeren i Langfloen

Fra magiprosjektets ledere, Runa E. Skyrud og Jon Arne Bye, har vi fått denne historien:

Magiprosjektet har som formål å dokumentere bruk av magi og magiske symboler i de skogfinske primærbosettingene i Søre Trysil. I forbindelse med en befaring på svenskesiden kom vi over eiendelene etter den legendariske bjørnejegeren Lars Larson.

(Les mer om magiprosjektet)

Magiprosjektets kjerneområde er de finske primærbosettingene i Søre Trysil, men vi har også tatt noen turer over riksgrensen til nærliggende svenske grender. Dette området har opplevd en dramatisk avfolkning de siste 50 åra. Området har også mistet ei hel grend, som ble satt under vann da Høljesdammen stod ferdig på 60-tallet.

Vi har kun fått et lite innblikk i hva Storberget, Aspberget og Langfloen har av historisk repertoar, men her er det mye spennende som bør nedtegnes. Disse grendene har hatt nær dialog med sine naboer på Lutnæs og i Skjærberget. Da finnskogprofeten Carl Axel Gottlund besøkte Bringsåsen i 1823 omtales Skjærberget bare som Napura, som er det finske ordet for nabo.

En person vi har hørt om tidligere, er bjørnejegeren i Langfloen. Ikke minst har vi sett staselige bilder av denne mannen i gamle fotoalbum i Skjærberget. Over grensen – i området som kalles Norra Finnskoga – blir historiene om Lars Larson Langfloen straks mer levende.

Han ble født i 1837 på Larsgarden i Langfloen, hvor han bodde hele sitt liv. Den gang var det mye bjørn i skogene her. Det fortelles at han skjøt 40 bjørner i sin levetid. I tidsskriftet Skog och Sjö fra 1913 står det at 39 av bjørnene stupte på flekken. Den førtiende klarte å komme seg unna, men ble funnet død etter noen dager. Lars Larson løsnet aldri flere skudd på bjørn enn disse førti, i følge de gamle på Norra Finnskoga. Vi forstår hvorfor Lars Larson kun gikk under navnet Björnjägaren.

På jakt hadde han alltid hunder. Rask var en av hans beste hunder, han ble drept av bjørn.

Sin første bjørnejakt var Lars Larson med på allerede som sekstenåring. Hans fortelling fra denne jakta finnes i Svenska Jägareförbundets tidsskrift fra 1874.

Den siste bjørnen til Lars Larson ble skutt et par kilometer øst for Langfloen. Bjørnen ble fraktet til Larsgarden, hvor folk fra nær og fjern kom for å beskue dyret.

Det fortelles også at han var en ivrig elgjeger, han skal ha skutt mer enn 100 elg i løpet av livet.

Det var interessant å komme over flere historier om denne legendariske mannen.  Enda artigere ble det da vi fant konkrete eiendeler etter bjørnejegeren.  Først en andor (ski) med innskiften L. Langflon 1888, så dukket også deler av jaktutstyret til bjørnejegeren opp. Et krutthorn med tilbehør og hans initialer – L. Langflon 1871. Utstyret er dekorert med et par bjørnetenner, noe som verifiserer at dette er bjørnejegerens eiendeler.

 

 


Om forfatteren

Skogbruker fra Vestsjøberget, Trysil. Deleier og daglig leder for konsulentvirksomheten QuiBono AS (prosjektledelse, næringsutvikling, gründer- og etablererrådgiving, webutvikling, sosiale medier osv.) Laget og drifter trysilfinnskog.no sammen med Kristian Bjørnstad.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑