Nyheter

Publisert februar 4th, 2014 | av Kristian Bjørnstad

Vil gjøre Finnskogen til verdensarv

Det må ofte være andre som forteller oss hvilke verdier vi selv har i eget område. Det blir vi minnet på når Kenneth Johansson, med den flotte tittelen Länshövding i Värmland, arbeider for å få Finnskogen inn på UNESCO sin verdensarvliste. Faktisk anser mange at Finnskogen har et så stort særpreg at det vil kvalifiserer til denne statusen. Det kan på sikt bety at Trysil har et verdensarvområde i søre og vestre Trysil.

Det som gjøre Finnskogen unik er at det ble et flerkulturelt område for 350 år siden gjennom finske bosettere. De tok med seg sin egen byggeskikk, sin egen måte å bruke skogen på gjennom svedjebruket og sin egen naturtro. Dette til sammen utgjør kjernen i det som gjør Finnskogen spesiell. Faktisk er det mange fra Finland som reiser til Finnskogen for å lære mer om egen historie. Kriger har ødelagt mye i Finland og på Finnskogen kan de se røykstuer og badstuer. Det er også viktig å fremheve at den immatrielle kulturarven, altså finske navn, historier, myter og magi. Det er like viktige verdier som de fysiske byggene. Vi finner for eksempel over 300 finske navn i søre og vestre Trysil.

Erfaringer andre steder er at regionalparker, slik som Finnskogen Natur & kulturpark, sikrer lokal deltakelse og bidrar mye til å heve et område i forhold til å ta vare på verdier og samtidig skape mer næringsutvikling. Det norsk-svenske samarbeidet omkring Finnskogen gjennom parken vil være viktig for et arbeid med verdensarvstatus.

 

 

 


Om forfatteren

Bygde- og stedsutvikler fra Lutnes i Søre Trysil. Redaktør for denne nettsiden og koordinator for nettverket trysilfinnskog.no.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑