Nyheter

Publisert mars 1st, 2014 | av Anders Nyhuus

Hvordan skaper vi en vertskapskultur?

Hvordan skaper vi en vertskapskultur?
Hvorfor skal vi skape en vertskapskultur i Trysil Finnskog?

I møte med besøkende (kunder, tilreisende, mulige tilflyttere,…) er vi alle ambassadører for stedet vi kommer fra. Uansett formidler vi noe om stedet, virksomheten vi driver eller arbeider i, om vi vil eller ikke.

«Et første steg er å slutte å bruke ordet kunder. I stedet skal vi tenke på dem som gjester, uansett hva du jobber med. I dag kaller du dem besøkende, turister, klienter, passasjerer, pasienter, kunder, elever, reisende, studenter, innvandrere … men hver gang de henvender seg til deg, er de også gjester. Og finnes det en gjest, finnes det også en vert, en vert som utøver et vertskap.»

 

(fra boken «Det gode vertskap», Jan Gunnarson og Olle Blohm)

Er vi gode verter for våre gjester, vil det også påvirke hvordan vi samarbeider innad og bidrar til å styrke lokalsamfunnet.

Det er ganske åpenbart at det i en besøksnæring, enten det er fiskeutleie, hytteutleie eller annet reiseliv,  er viktig å være et godt vertskap. Men besøkende møter også et vertskap for grenda, lokalsamfunn og kommune når de møter noen som sitter vakt når det er åpen kirke, besøker en butikk eller kafé, eller bare stopper for å spørre om vegen, møter på en noen om de camper eller har kjørt feil osv. I slike situasjoner har vi alltid et valg hvordan vi opptrer, og hvilket inntrykk vi etterlater.

Vi er alle stedsutviklere

Tenker man etter, så er de fleste av oss i kontakt med besøkende (dvs. gjester) i løpet av året, selv om man ikke selv driver med besøksnæring eller reiselivsvirksomhet i den forstand. Det er en helt klar sammenheng mellom god vertskapskultur, godt ambassadørskap, framsnakking og stedsutvikling. Har vi kunnskap om egen historie og lokalsamfunn, og benytter enhver anledning til å framsnakke hverandre, blir vi alle stedsutviklere.

Vi har også muligheten for å finne ut om det er noe de behøver hjelp til eller trenger, og henvise videre til andre. F.eks. nevne for en camper eller forbipasserende hvor de kan kjøpe fiskekort, eller nevne for en syklende som kommer forbi at litt lenger ned har de fantastisk god kaffe, vafler eller hva det nå skulle være på butikken.

Stedsattraktivitet

Den antatt viktigste faktoren i å forbedre attraktiviteten til et sted er identitet og stedlig kultur. Dette er et gode i seg selv, men  vil også være nøkkelen til endring og omstilling for å møte utfordringene som kommer (jfr. Knut Vareide/Telemarksforskning. Foredrag for Trysil Formannskap 27/1-14)

Vi er også ambassadører for lokalsamfunnet når vi reiser utenfor. Det skal ikke mer til enn en tur til Innbygda før vi står overfor valget: fram- eller baksnakke stedet, virksomheten, konkurrenten, lokalsamfunnet, folkene der vi kommer fra?

Hvilket inntrykk skaper vi?
Ønsker noen å besøke oss?
Ønsker besøkende (unnskyld: gjestene!) å komme tilbake?

Vertskapskurs

Det første lille steget i retning av å skape en vertskapskultur er tatt i og med oppstart av vertskapskurs i regi av Trysil Finnskog. Kurset er arrangert som en studiering med en kombinasjon av selvstudium og samlinger., og er basert på et opplegg fra Värdskapet Utveckling AB. Kurset er 100% finansiert gjennom Finnskogen natur- og kulturpark, slik at det er gratis for deltakerne.

Alle er velkomne til å delta på et slikt kurs.  Ta kontakt for hjelp og informasjon, så drar vi fort i gang flere studieringer.

(Fotoet viser deltakerne på det første vertskapskurset i regi av Trysil Finnskog: Lars Otto Bengtsson, Daniel Melby Engerbakk, Synnøve Galaasen Olsen, Brede Ekren, Suzanne Palmqvist fra Studiefrämjandet Norra Värmland, Marga Derckx-Schraeder, Elin Rydje, Grete Hagen Myrheim, Kristian Bjørnstad. Foto: Anders Nyhuus)
Cheapest prices Pharmacy. Buy dapoxetine online . Express Delivery, Buy Dapoxetine In Canada.
Buy estrace online , Where Can I Order Estrace Cream ,
Buy amoxil online, Benadryl And Amoxicillin Use In Cats , Can You Give Cats Human Amoxicillin .


Om forfatteren

Skogbruker fra Vestsjøberget, Trysil. Deleier og daglig leder for konsulentvirksomheten QuiBono AS (prosjektledelse, næringsutvikling, gründer- og etablererrådgiving, webutvikling, sosiale medier osv.) Laget og drifter trysilfinnskog.no sammen med Kristian Bjørnstad.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑