Nyheter

Publisert april 7th, 2014 | av Kristian Bjørnstad

Trysil på vei inn i Finnskogen Natur & kulturpark

Det bygges opp støtte i Trysil for deltakelse i noe historisk; etableringen av Norges femte, Sveriges første og Nordens eneste grenseoverskridende regionalpark. Finnskogen Natur & kulturpark samler de fleste kommunene fra sør til nord og etableres i mai 2014. Hele 6 kommuner ser nå ut til å bli med på etableringen.

Det er de lokale lag og næringsdrivende som sammen med kommunene har jobbet frem den langsiktige samarbeidsplattformen (parken) for å støtte bygde- og næringsutvikling på Finnskogen. Det er nå et hundretalls bedrifter og foreninger på Finnskogen som står klare for å bli partnere i parken og ta del av utviklingssamarbeidet. Park er en arbeidsmåte for å ta tak i egen utvikling og den skal gi merinntekt for parkpartnerne.

I Trysil kommune går nå rådmannen og administrasjonen inn for å støtte Finnskogen Natur & kulturpark i tre år. Dette vil på sikt bety mye for Trysil. Om politikerne vil, blir det nå en større kraft bak det lokale utviklingsarbeidet. De lokale lagene og næringsdrivende som har samlet seg i Trysil Finnskog nettverket, som Søre Trysil grendeutvalg, ser flere fordeler med deltakelse i Finnskogen Natur & kulturpark:

– Gode utviklingspartnere, felles prosjekter og muligheter for bedre synlighet

– Styrke særpreg og identitet

– Felles kampanjer for å trekke folk til våre skoger

– Jobbing sammen i inspirerende nettverk lokalt og regionalt

Søre Trysil grendeutvalg anmoder videre politikerne i Trysil kommune om å fatte vedtak om å bli med i Finnskogen Natur & kulturpark. Vi i Trysil Finnskog nettverket gjør det samme. Allerede før parken er etablert har den støttet verdiskaping i Trysil Finnskog gjennom å finansiere grendeverksteder, møter og vertskapskurs. Når parken blir etablert vil det utløses mer verdiskaping. I tilsvarende parker i Europa gir hver investert krone, seks tilbake. Det er nå gode muligheter fremover for en mer positiv grendeutvikling i Trysil!

 


Om forfatteren

Bygde- og stedsutvikler fra Lutnes i Søre Trysil. Redaktør for denne nettsiden og koordinator for nettverket trysilfinnskog.no.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑