Historie Torget, Långflon 1955

Publisert juni 23rd, 2014 | av Anders Nyhuus

Långflon – Grenda som ble til en sjø

Rett sør for Trysil, lengst nord i Värmland, ligger Långflon. Her forvandles Trysilelva til Klarälven gjennom å kaste seg i den oppdemte Höljessjön. Vi kjenner Långflon som en grensebutikk og en bensinstasjon i dag, men Långflon har vært så mye mer.

Håkagården ved Långflon 1955 og 2014

Håkagården ved Långflon 1955 og 2014

I forbindelse med reparasjoner av demningen ved Höljes har sjøen i vår vært tappet for vann. Mange har funnet vegen til dette månelandskapet av brun tørket jord. Å gå blant tufter av gårder og forestille seg at her har barn lekt og folk arbeidet på åkrer og enger er neste utenkelig. Det er så kort tid siden. Bygginga av Höljesdammen skjedde i perioden 1957-61. Planen var også å demme ned nabogrenda Lutnes på norsk side, men da var Lutufallet kraftverk allerede planlagt.

Långflon hadde finsk etablering på lik linje med de andre finnegrenedene i området; Aspberget, Storberget og Uggellia. Disse grendene hadde nær kontakt med Lutnes og Skjærberget på norsk side av grensa.  Sammen utgjorde de et lite finnskogsamfunn på tvers av riksgrensen.

Under krigsårene var det god og ofte hemmelig kontakt mellom grendene på hver side av grensen. Det var ofte våpensmuglig forbi tyske grenseposter. I etterkrigsåra ble naboskapet sterkt svekket som følge av avfolking på svensk side og at Långflon ble demt ned.

Arntsgården ved Långflon 1955 og 2014

Arntsgården ved Långflon 1955 og 2014

Av tuftene ser man at det har ligget store gårder med relativt mange hus. Fra 1875 hadde Långflon egen skole som var i drift helt frem til 1945. Til å begynne med var skolen i Martinsgården. Etter hvert ble det bygd skole ved Larsgården.

Långflon hadde også flere butikker. Agnes Jonsson drev A. Jonssons Diversehandel på Dalhem, sør for grensen og det var kooperativ på Audiabäcken.

Om andre aktiviteter som også bedrevs i Langfloen forteller den første presten i Høljes, Erik Thegelström  i 1929; Långflon var tidigare ett riktigt suphål och smuggelställe”.

 

De første finnebosettingene i Långflon skal ha vært i Aven og ved Nybon. I Nybon bodde Nils Larsson (Riddarå- Nils) og mannen i Aven hadde etternavnet Hafvens

Torget ved Långflon 1955 og 2014

Torget ved Långflon 1955 og 2014

Nedtegnelser gjort i 1922 forteller ganske dramatisk om dette naboskapet: ”Hafvens hadde en sjelden god børse. Denne lånte en gang Nils og han ville ikke levere den tilbake. Då Hafvens en dag kom till Nils for å ta børsa tilbake, skjøt Nils i hjel sin nabo”.

 

 

 

 

 

 

I disse dager er bare stein og sand tilbake av to hundre år med fremtidstro, og tunge tak for å bygge opp gårder og et lite grendesamfunn.  I løpet av sommeren vil alle spor igjen bli skjult av stille vann.

(Denne historien og bildene har vi fått av Jon Arne Bye, Skjærberget)

Landsvegen2014
Buy zoloft online and receive cheap Zoloft after finding a great Zoloft price from your online Canadian Pharmacy. Find out Zoloft side effects and directions.
Buying Online Hydroxyzine | Buy Medication Without Prescription from Indian Pharmacy. atarax reviews
Purchase atarax online. Lowest Prices for all Medications and Great Discounts. Buy Atarax Now! Enjoy!


Om forfatteren

Skogbruker fra Vestsjøberget, Trysil. Deleier og daglig leder for konsulentvirksomheten QuiBono AS (prosjektledelse, næringsutvikling, gründer- og etablererrådgiving, webutvikling, sosiale medier osv.) Laget og drifter trysilfinnskog.no sammen med Kristian Bjørnstad.Legg igjen en kommentar

Tilbake til toppen ↑