Om trysilfinnskog.no

Trysil Finnskog

Hva ønsker vi?

Vi vil at Trysil Finnskog nettverket leder til mer synlighet for en særpreget region, mer deltakelse i våre foreninger og mer lokal næringsutvikling.

Vi ønsker å formidle og samtidig utforske den spennende skogfinske kulturarven vi har i Trysil. Vi vil samarbeide med alle interesserte lokalt og regionalt og støtte hverandres prosjekter, samt drive frem gode fellesprosjekter. Vi ønsker å utvikle produkter og opplevelser basert på vårt særpreg fordi vi vet at næringsutvikling skaper attraktivitet for bosetting og besøk.

Hvem er vi?

Vi er et nettverk av enkeltpersoner, lag og næringsdrivende i søre og vestre Trysil. Vårt nettverk søker å forsterke eksisterende initiativ og prosjekt. Vi støtter Finnskogen Natur & kulturpark, men er ikke en formell del av parken. Redaktør for nettsiden er Kristian Bjørnstad fra Lutnes i søre Trysil. Alt arbeid gjøres på frivillig basis.

Hvorfor?

Vi er alt flere som nå henter inspirasjon og ideer fra vår tilknytning til Finnskogen og i den skogfinske kulturarven. I en tid hvor mange steder er like, er det å ha et særpreg et fortrinn for å skape attraktivitet for bosetting, opplevelser og lokale produkter. Der er derfor vi ønsker å oppdage vårt særpreg og forvalte vår kulturarv.

Vi vet at de første skogfinnene i Trysil etablerte seg i Tørberget og Galåsen i slutten av 1600-tallet. De startet med to tomme hender i skoghavet, men de så verdiene som lå der.  De var driftige og etablerte etterhvert store gårder, og ble selveiende bønder. Driftigheten og ressursbevisstheten til skogfinnene er noe vi kan hente inspirasjon fra i dag. I dag er dette en inspirasjon for flere som starter egen bedrift i vårt område.

Videre fremover?

Det skjer faktisk mye i forhold til Finnskogen nå, både i Trysil og lenger sør. Vi har flere aktive i Trysil Finnskog som tar aktiv del av dette. Det etableres også et utviklingssamarbeid for hele Finnskogen gjennom Finnskogen Natur & kulturpark. Det byr derfor på mange muligheter for å engasjere seg fremover lokalt og regionalt. Så følg med og bli med videre!

Kontakt oss på post@trysilfinnskog.no

 

 

 


Stengt for kommentarer

Tilbake til toppen ↑